منهم گریه کردم

 

October 29, 2005

* فريدون گله درگذشت ...
فريدون گله، فيلمنامه نويس و کارگردان ايرانی در سن 63 سالگی بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
گله از سينماگران مطرح ايران در اواخر دهه چهل و اوايل دهه پنجاه شمسی بود.
او در دانشگاه مشهد ادبيات خوانده و در آمريکا در رشته کارگردانی سينما تحصيل کرده بود.
گله پس از بازگشت از آمريکا به سينمای حرفه ای روی آورد و به نوشتن فيلمنامه هايی پرداخت که دستمايه چند فيلم تجارتی شدند.
او سپس به کارگردانی روی آورد و خود چند فيلم ساخت که موفقيت چندانی به همراه نداشتند.
اما فريدون گله در سال ۱۳۵۳ با ارائه فيلمی ظريف و خوش ساخت به نام "زير پوست شب" توجه منتقدان را جلب کرد. اين اثر درونمايه اجتماعی داشت و با نگاهی تلخ و واقع بينانه، پريشانی ها و ناکامی های زندگی جوانی آسمان جل و تيره روز را نشان می دهد.
فيلم "زير پوست شب" داستانی ساده و گيرا را با تصاويری روشن و مؤثر روايت می کرد.
فيلم "زير پوست شب" که در آن مرتضی عقيلی بازی غيرمتعارف و هنرمندانه ای ارائه داده بود، در سال ۱۳۵۴ با دو فيلم ديدنی دنبال شد: کندو( بهروز وثوقی ) و مهر گياه (علی نصیریان).
فريدون گله به رغم علاقه و تمايلش بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ از جرگه حرفه سينما بيرون افتاد و ننتوانست فيلمی بسازد.
اين فيلمساز63 ساله، صبح شنبه 30 مهرماه بر اثر عارضه قلبی در محل زندگيش واقع در سلمان‌ شهر استان مازندران فوت کرده است.
روحش شاد و یادش ماندگار

                                                

|


 

 

        


August 07, 2005
August 14, 2005
August 21, 2005
September 04, 2005
September 11, 2005
September 18, 2005
September 25, 2005
October 02, 2005
October 09, 2005
October 16, 2005
October 23, 2005
November 06, 2005
November 13, 2005
November 20, 2005
November 27, 2005
December 04, 2005
December 11, 2005
December 18, 2005
January 01, 2006
January 08, 2006
January 15, 2006
January 22, 2006
January 29, 2006
February 05, 2006
March 05, 2006
March 19, 2006
April 02, 2006
April 30, 2006
May 14, 2006
July 09, 2006
July 16, 2006
July 30, 2006
October 01, 2006
October 08, 2006
October 29, 2006
December 17, 2006
January 07, 2007
January 21, 2007
June 03, 2007
July 01, 2007

   

 Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com